SELECT MENU

Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai

Duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai

Thứ ba - 09/06/2020 05:38

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị xã Sơn Tây, các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Untitled 1

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 2727/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Quốc lộ 21 đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Thị xã Sơn Tây, các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 25km, thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ (TP Hà Nội). Điểm đầu tuyến (điểm A) tại vị trí cầu Quan, thị xã Sơn Tây; Điểm cuối tuyến (điểm H) tại nút giao với Quốc lộ 6, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Đây là đường trục chính đô thị.

Về quy mô mặt cắt ngang tuyến đường, đoạn từ điểm A đến điểm E (dài khoảng 21,6km, đi qua các xã: Sơn Đông, cổ Đông - thị xã Sơn Tây; các xã: Bình Yên, Thạch Hòa - huyện Thạch Thất và các xã: Phú Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch, Đông Yên - huyện Quốc Oai): có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng 80m bao gồm dải phân cách trung tâm rộng 4m, 2 phần đường chính mỗi bên rộng 2x15m (8 làn xe), 2 dải phân cách giữa đường chính và đường gom mỗi bên rộng 2x5m, 2 phần đường gom mỗi bên rộng 2x8m (2 làn xe), hè mỗi bên rộng 2x1 Om (đoạn ngoài đô thị không xác định hè, chỉ xây dựng lề đường).
Đoạn từ điểm E đến điểm G (dài khoảng l,8km) thuộc địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, mặt cắt ngang điển hình rộng 70m (đã được ƯBND tỉnh Hòa Bình thống nhất).

Đoạn từ điểm G đến điểm H (dài khoảng l,6km, đi qua thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng 70m bao gồm dải phân cách trung tâm rộng 4m, hai phần đường chính mỗi bên rộng 2x15m (8 làn xe), hai dải phân cách giữa đường chính và đường gom rộng 2x3m, hai phần đường gom mỗi phần đường rộng 2x7m (2 làn xe), hè đường mỗi bên rộng 2x8m.
Trên tuyến đường Quốc lộ 21 dự kiến bố trí đường sắt đô thị trên cao nằm trong dải phân cách trung tâm kết nối các đô thị vệ tinh Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai.
Các nút giao thông khác mức quan trọng trên tuyến đường gồm: nút giao với trục đường Hồ Tây - Ba Vì, nút giao với Đại lộ Thăng Long (nút giao lập thể đã thi công), nút giao với Quốc lộ 6 và các núi giao với các tuyến đường cấp đô thị khác trong đô thị vệ tinh Hòa Lạc là các nút giao thông khác mức sẽ được xác định cụ thể theo Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc, quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Các nút giao cắt với các đường quy hoạch khác, các đường hiện có còn lại là nút giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ chính thức của các nút giao sẽ được xác định cụ thể theo Dự án riêng.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây, UBND các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và Nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc theo quy định, bàn giao cho chính quyền các địa phương để quản lý, chống lấn chiếm; Chủ trì tổ chức, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quốc Oai, UBND huyện Chương Mỹ thực hiện việc đối chiếu, rà soát hiệu chỉnh ranh giới hành chính, tính chuyển hệ tọa độ và cung cấp hồ sơ cho UBND tỉnh Hòa Bình để phục vụ quản lý, triển khai dự án đầu tư theo yêu cầu của UBND tỉnh Hòa Bình tại công văn số 11/UBND-CNXD ngày 05/01/2017.
Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, UBND các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chỉ giới đường đỏ tuyến đường, các mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm rà soát, thông báo, cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho Trường đại học Lâm nghiệp và các cơ quan đơn vị đã được cung cấp chỉ giới đường đỏ trước đây (nếu có) khác với chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để giải quyết các công việc có liên quan; có trách nhiệm cập nhật ranh giới, quy mô Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chỉ giới đường đỏ được phê duyệt vào đồ án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc đang lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Những tin mới hơn