SELECT MENU

Tuyển dụng

STT Chức vụ Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
1 Quản lý, Chuy viên kinh doanh BĐS (miền Nam) Bình Dương 08/01/2021 31/01/2021
2 Nhân viên Telesale bán thời gian (miền Nam) Bình Dương 08/01/2021 31/01/2022
3 Nhân viên kinh doanh BĐS (miền Bắc) Hà Nội 20/04/2020 30/11/2022
4 Nhân viên Telesale bán thời gian (Miền Bắc)  Hà Nội 20/04/2020 30/11/2022